bg1

Meer over de Vreedzame School

Wekelijkse les
Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. Wekelijks krijgen alle leerlingen een Vreedzame School-les, die ongeveer een half uur duurt. Hiermee wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en burgerschapsvorming, waarbij ze het nieuwe gedrag ook leren toepassen buiten de lessen. 

Basis van ons handelen
Er wordt in de lessen veel samengewerkt door middel van coöperatieve werkvormen. Zo leren kinderen van en met elkaar. Deze werkvormen - met de bijbehorende manier van communiceren - gebruiken we ook regelmatig tijdens andere lessen. Op deze manier blijft het niet bij losse lesjes, maar wordt De Vreedzame School de basis van ons handelen op alle momenten.  

Het programma beschouwen we dan ook als het uitgangspunt van waaruit leerlingen, leerkrachten en ouders samenwerken en communiceren. Dit geldt voor alle interacties op school, zowel in de klas, op het schoolplein als tussen volwassenen onderling. 

Het houdt ook niet op bij het terrein van de school. De Waterkant staat namelijk ook in een Vreedzame Wijk, waar wij op actieve wijze deel van uitmaken. 

Bekijk het Waterkantfilmpje over de Vreedzameschool (wachtwoord: Vreedzaam)

Wat is Vreedzaam communiceren?
Belangrijke aspecten in de Vreedzame manier van communiceren en handelen: 
  • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan
  • Op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen
  • Constructief conflicten oplossen. Zo zijn er dagelijks leerlingmediatoren op school aanwezig; zij helpen bij het oplossen van conflicten tussen leerlingen.
  • Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de gemeenschap: meer hierover kunt u lezen in dit artikel (Praxisbulletin, september 2012)
  • Openstaan voor verschillen tussen mensen
Hoe blijft u als ouder betrokken? 
Met een digitale nieuwsbrief informeren wij u over alle Vreedzame School-activiteiten, u krijgt kletskaarten mee naar huis en u kunt deelnemen aan De Vreedzame School-stuurgroep. Uiteraard kunt u ook uw kind vragen iets te vertellen over De Vreedzame School. 

Wilt u nog meer lezen over De Vreedzame school? Bezoek dan de website: www.devreedzameschool.nl.  
 
Burgerschapsvorming  
Als Daltonschool vinden wij burgerschapsvorming belangrijk. De Vreedzame School sluit wat ons betreft uitstekend aan bij kernwaarden van Daltononderwijs, zoals samenwerking en vrijheid en verantwoordelijkheid. 

Goed om te vermelden is dat de Onderwijsraad de Vreedzame School in haar advies over burgerschap heeft opgenomen. Verder wijzen we u nog graag op dit artikel: 'Kinderen moeten democratische ervaringen opdoen' (PIP, juni 2013). 
 
Antipestprogramma  
Vanzelfsprekend is er binnen een Vreedzame School geen plek voor pestgedrag. De kinderen leren immers op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en open te staan voor verschillen. 

De Vreedzame School wordt door het Nederlands Jeugd Instituut gezien als een antipestprogramma dat aan meerdere criteria voldoet. Het is echter een programma dat ook andere doelstellingen heeft, met name op het gebied van burgerschap.

Wilt u meer weten over het antipestbeleid van De Waterkant? Lees het antipestprotocol.

Protocol grensoverschrijdend en onaanvaardbaar gedrag
Wil je meer weten over het protocol grensoverschrijdend en onaanvaardbaar gedrag van de Waterkant? Lees het protocol grensoverschrijdend en onaanvaardbaar gedrag. 03102023 Protocol grensoverschrijdend gedrag DEF aanpassing.pdf