bg1

Overblijf (TSO)

De Waterkant heeft een traditioneel rooster waarbij de leerlingen een lunchpauze hebben tussen 11.45 en 12.45.
U kunt er voor kiezen om de leerlingen thuis te laten lunchen of kiezen voor de tussenschoolse opvang op school.

De tussenschoolse opvang wordt georganiseerd door ons Overblijfteam. Dit team bestaat uit ouders van (oud) leerlingen en pedagogisch medewerkers. 
  • De kinderen lunchen in hun eigen klaslokaal.
  • Zij nemen zelf brood, drinken en eventueel fruit mee.
  • Vervolgens spelen de kinderen buiten, in de klas of in het speellokaal/gymzaal onder begeleiding van het overblijfteam
De overblijfbijdragen  voor "vaste overblijvers" zijn gebaseerd op een vaste prijs van €1,00 per dag. (U kunt kiezen voor een of meerdere vaste dagen)
Indien uw kind incidenteel gebruik maakt van de overblijf, kunt u een strippenkaart kopen voor €5,-; dit is voor 4 maal overblijven.
De betalingen worden overgemaakt op bankrekening van de Overblijfrekening OBS De Waterkant  NL 15 INGB 0005 031431

Als uw kind bij ons op school komt ontvangt u het inschrijfformulier en een informatiebrief van het Overblijfteam.