Home


Welkom op de website van De Waterkant - OBS voor Daltononderwijs

Hartelijk welkom op de website van openbare Daltonschool De Waterkant.
De Waterkant is een openbare Vreedzame basisschool voor Daltononderwijs in Amsterdam oud-West en maakt deel uit van stichting Amsterdam West Binnen de Ring. (AWBR)
Op deze website kunt u informatie vinden over onze school, het Daltononderwijs, De Vreedzame school en onze activiteiten.

Missie
Wij zien de basisschool als onderdeel van de maatschappij, waarin voortdurend vernieuwingen en veranderingen plaatsvinden. Het is onze missie om leerlingen voor te bereiden op deelname aan deze maatschappij en hen de mogelijkheid en vertrouwen te bieden zich te ontwikkelen tot kritische, zelfbewuste, zelfstandige en verantwoordelijke personen binnen deze maatschappij.

Visie
Op De Waterkant gaan wij er vanuit dat kinderen in staat zijn keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling. Onze schoolorganisatie is afgestemd op dit vertrouwen in leerlingen. De leerkrachten begeleiden de kinderen in hun (leer)ontwikkeling. Elke leerling wordt daarin serieus genomen en meegenomen in dat proces. De nadruk ligt op het proces naast de beoordeling van de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde prestaties. Wij bieden een veilig ondersteunend klimaat om de leerlingen in staat te stellen een persoonlijke en sociale ontwikkeling door te maken. De Waterkant besteedt structureel en systematische aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en ver weg). Onze visie wordt in praktijk gebracht door ons Daltononderwijs en de methode voor sociaal-emotionele vorming en burgerschap: De Vreedzame School.

Opening van de vernieuwde school
Na een verbouwing van een aantal maanden zijn wij na de zomervakantie gestart in ons vernieuwde gebouw. De werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond, maar het is tijd om te vieren dat wij in dit prachtige lichte gebouw mogen leren en werken.
Daarom zullen wij op woensdag 17 oktober de school openen met een prachtige tentoonstelling van de leerlingen.
De opening start op 10.45 uur op het schoolplein!
Op vrijdag 12 oktober vieren de ouders van de school dat de school een nieuw jasje heeft.

Kinderboekenweek


De Kinderboekenweek van dit schooljaar “Kom er bij!”, staat in het teken van vriendschap. Op De Waterkant wordt zoals altijd veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Naast het lezen en het bekijken van de boeken die passen bij het thema schrijven wij gedichten, hebben wij een Kinderboekenvrijmarkt en lessen kunst en beeldende vorming passend bij de Kinderboekenweek.
Wij hebben zelfs ons eigen Waterkantlied met het thema vriendschap.

De Waterkant - Kom erbij!!Dierendag 4 oktober – bezoek Artis

De leerlingen van groep 1/2 hebben afgelopen donderdag genoten van een heerlijke dag in de dierentuin. Afgelopen weken hebben zij gewerkt rondom het thema De Dierentuin. Een echt bezoek aan Artis mocht natuurlijk niet ontbreken. Het was een hele leerzame en gezellige dag. Wij bedanken de ouders die mee konden als begeleiding!


Tijd voor actie! OP=OPDat er in Amsterdam een lerarentekort is, wist u misschien al. Het lerarentekort is in onze stad groter dan in de rest van Nederland. Scholen, waaronder De Waterkant, ondervinden daar veel hinder van.
Het lerarentekort neemt de komende jaren alleen maar toe. Als we niets doen, ontstaat er in 2023 een tekort van bijna vijfhonderd leerkrachten. Dat betekent dat 15.000 kinderen in Amsterdam geen les kunnen krijgen omdat er simpelweg geen leerkracht te vinden is.
De Amsterdamse schoolbesturen maken zich zorgen om de situatie. Daarom is het tijd voor actie!
Wij willen u daarom vragen de petitie te tekenen!


 


Openbaar Onderwijs volgens groep 7- leerlingen

In dit filmpje leggen de leerlingen van groep 7 (van juf Afke en juf Eline) op heldere en leuke wijze uit waarom het volgens hen superfijn is om op een openbare school te zitten. Thema's als culturele diversiteit, medezeggenschap en respect voor anderen komen aan bod.

De Vreedzame School, de mediatoren en de leerlingenraad worden tevens haarfijn uitgelegd. Kijk maar gauw naar het filmpje, dan zal je zien dat we ongelofelijk trots mogen zijn op onze kinderen en onze openbare en vreedzame school! :)

Onze nieuwe directeur ;)

Even voorstellen: nieuwe directeur obs De Waterkant 


,,Graag wil ik mijzelf voorstellen. Mijn naam is Jessica Idsinga, samen met mijn vriend en onze twee dochters woon ik in Amstelveen.
Dit schooljaar ben ik gestart als directeur van obs De Waterkant. Een nieuwe baan waar ik heel veel zin in heb.
Het Daltononderwijs, de leerlingen, het team en de fantastische plek van deze Amsterdamse school maken dat ik er trots op ben om op De Waterkant te werken.

Sinds 1993 werk ik in het onderwijs. Ik ben begonnen als groepsleerkracht en later als IB-er. De afgelopen 15 jaar heb ik gewerkt op De Punt in Amsterdam-Osdorp. De laatste jaren als adjunct-directeur.
Natuurlijk brengt de stap naar directeur ook nieuwe ervaringen met zich mee.
Bouwien van de Weringh zal daarom de komende periode op de maandag op school aanwezig zijn, zodat wij samen kunnen zorgdragen voor een goede overgang.

Ik hoop er samen met u, het team en de kinderen een fijne tijd op de
Waterkant van te maken!”

Lees al het nieuws in de eerste nieuwsbrief van het jaar!


Bekijk hier een overzicht van de Open Dagen van ASV Bilderdijkpark

Riki Stichting en Waterkant zorgen samen voor ouderen in Oud West

PERSBERICHT:
In de week voor Pasen ontvangen vele ouderen een bezoekje van basisschoolleerlingen uit de buurt. Op 12 april gingen leerlingen van groep 8A van OBS “De Waterkant” naar De Werf.
Lees hier het persbericht

Bedrijfsbezoek leerlingen groep 7 en 8

Met 8 leerlingen uit de groepen 7 en 8 ben ik dit schooljaar een lessenserie “Je eigen bedrijf starten” begonnen. Vandaag zijn we op bezoek bij de Starthub geweest, een bedrijvencomplex waar 40 verschillende start-ups bij elkaar zitten. Hieronder een verslag van Sunka uit groep 7, dat hij samen met zijn moeder, Rhea, geschreven heeft.

Meester Koos
Lumen, Sunka, Lena, Soulaimane, Kaya, Emilie, Zoë en Mihai uit groep 7 en 8 hebben vandaag een uitstapje gehad naar de Start Hub.
Hier bezoeken ze startende ondernemers met briljante ideeën. Geen saaie kantoortjes maar een grote open zaal met allemaal tafels, bureautjes en hoekjes waar mensen zitten te werken. Zelfs een dartbord, 2 schommels en een pingpongtafel zijn daar gespot.
Meneer Michel ging ons rondleiden zodat we vragen konden stellen aan de ondernemers. Er was een kledingontwerpster, MisterFix die bemiddeld tussen klus en klusser. Een bedrijf met de naam Tosti maar geen tosti’s verkoopt.
Er zaten ook mensen die voor 1 dagje een werkplek kunnen huren. Dat noem je een flexplek.
Michel ging na de rondleiding met ons praten over het wat het allemaal inhoud om een bedrijf te beginnen. Allerlei termen gingen we bespreken, zoals wat is omzet, Stagiaires, aandeelhouders, investeren, leveranciers.
Over twee weken zullen de kinderen de knoop gaan doorhakken. Wat gaat het worden, recycle speelgoed, kaarsen makerij of toch de sportactiviteiten.
Wat kwam er bij de kinderen op, toen ze terugkeken op het bezoek?
GELD-HEEL INTERESSANT-VERRASSEND- NIEUWE ONDERNEMERS-LEERZAAM-LEUK-FANTASTISCH.
Klik op een foto voor een grotere afbeelding


NIEUWE MR (OUDERS) GEKOZEN EN GEÏNSTALLEERD

De afgelopen maand zijn er verkiezingen gehouden voor de drie ouderleden van de MR. Afgelopen maandag hebben de vertrekkende MR leden het stokje overgedragen aan de nieuwe MR leden. Namens school wil ik Marlies van Laarhoven, Virginia Rustenburg en Nanja Ruiter enorm bedanken voor hun inzet in de afgelopen twee jaar. En natuurlijk een hartelijke felicitatie voor Mandy Pieper, Senay Cemek en Stephen Deul met hun uitverkiezing. We kijken uit naar een constructieve samenwerking!


De nieuwe MR: juf Maryam, juf Noortje, Mandy Pieper, juf Mirjam, Stephen Deul, juf Yvette (zij vervangt juf Maryam in de MR gedurende haar zwangerschapsverlof) en Senay Cemek


Afscheid genomen: Nanja Ruiter, Virginia Rustenburg, Marlies van Laarhoven

Bekijk HIER de eerste schoolkrant van 2017!


 
mediators

Diploma voor de mediatoren

De tien mediatoren van De Waterkant hebben hun diploma gekregen!

Onze vier, al actieve, mediatoren uit groep 8 en onze zes nieuwe mediatoren uit groep 7 hebben gisteren hun diploma gekregen. Zij kunnen nu dus echt laten zien dat ze mediator van De Waterkant zijn.

Als school zijn wij trots op deze hardwerkende leerlingen die van de school graag een veilige en vreedzame plek maken!

Wereldrecord programmeren verbroken!

Onze groepen 8 deden mee met de verbetering van het wereldrecord simultaan programmeren. In totaal maar liefst 11.368 leerlingen uit het basisonderwijs in Nederland hebben er voor gezorgd dat dit gelukt is. Waaronder 50 leerlingen van De Waterkant!

programmeren_record

Persbericht Matching OSVO 2017

22 september 2016

De vereniging OSVO heeft besloten de plaatsingsprocedure van 2016 ook toe te passen in 2017. Men heeft zich daarbij gebaseerd op een gedegen evaluatie en een tevredenheidsonderzoek en na ingewonnen expertise van derden.

OSVO wil deze procedure voor drie jaar vastleggen. Dan is er ook meer ruimte om verbeterpunten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen nader vorm te geven.
De vereniging heeft de overtuiging dat deze procedure voor de ongeveer 8000 aanstaande leerlingen in overgrote meerderheid de beste kans geeft om op een plek van voorkeur op een school te worden geplaatst.

Binnenkort wordt de tekst van de Kernprocedure inclusief tijdpad gepubliceerd.