bg1

Privacybeleid

Privacyverklaring 

Bij basisschool De Waterkant vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Wij vragen je een bijdrage te leveren aan de veiligheid van ict-systemen en het beheersen van de kwetsbaarheid van ict-systemen. Dat kun je doen door de door jou ontdekte kwetsbaarheden op verantwoorde wijze bij ons te melden. Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende (beveiligings)maatregelen kunnen treffen.  

Wij vragen je:  

• Je bevindingen te melden via privacy@awbr.nl 

• De door jou ontdekte kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek 
  aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.  

• Je bevinding/probleem niet met anderen te delen totdat de kwetsbaarheid is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die
  zijn verkregen door de kwetsbaarheid direct na het verhelpen daarvan te wissen.  

• Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of
   applicaties van derden.  

• Voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid te reproduceren, zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen verhelpen.
  Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij
  complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.  

Wij zeggen toe dat:  

• We reageren zo spoedig mogelijk op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een
  oplossing.  

• Als je je aan bovenstaande voorwaarden houdt, wij geen aangifte van een strafbaar feit zullen doen of andere juridische
  stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.*  

• Wij jouw melding vertrouwelijk behandelen en je persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet zullen delen met derden of
  verder zullen verwerken, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem
  is mogelijk.  

• Wij je op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid.  

• In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid wij je, indien je dit wenst, zullen vermelden als ontdekker van de
  kwetsbaarheid. Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een
  eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost. 51 *  

Let op: het feit dat geen aangifte tegen jou zal doen sluit niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar jouw handelen gehouden kan worden dan wel dat je strafrechtelijk kunt worden veroordeeld.