bg1

Ouderraad

 
Introductie Ouderraad 2023-2024

Het nieuwe schooljaar is weer van start! Ook de Ouderraad (OR) is weer vol frisse energie en ideeën aan het nieuwe jaar begonnen. Op dit moment bestaat de ouderraad uit de volgende ouders: Anna Marij van der Meulen (Secretaris), moeder van Rienk (5/6) & Jelmer (4B)
Carlien Visser, moeder van Julia (4B) en Finn (6)
Fedde Heijmans (aftredend Voorzitter), vader van Myrthe (5/6) en Lieuwe (1/2B)
Fleur Koning, moeder van Jamie (1/2D)
Indra Soerdjbalie, moeder van Ellis (3A) & Loekie (1/2A)
Jan Smits (aantredend Voorzitter), vader van Jamie (1/2D)
Marjolein Disseldorp (aantredend Penningmeester), moeder van Lilly (4B) & Willem (1/2D)
Niels de Keizer (aftredend Penningmeester), vader van Lizzie (8A)
Paula Bezuijen, moeder van Leen (4B)
Stacy Sneijders, moeder van Miles (4A) & Chase (1/2C)

Lillian Thijs is ook dit jaar weer aan de ouderraad verbonden als vertegenwoordiger van de school. We zijn altijd op zoek naar ouders die actief betrokken willen zijn, ofwel als lid van de Ouderraad, of als vrijwilliger bij één van onze activiteiten.  Wil je de Ouderraad helpen, of heb je vragen of ideeën, laat het ons dan weten via or@dewaterkant.net, of via een van de klassenouders.

De activiteiten ondersteund door de Ouderraad
We hopen dit jaar, met jullie hulp, weer mooie activiteiten te kunnen organiseren! Daarnaast doet de OR ook financiële bijdragen aan de bibliotheek, het persoonlijke leraar budget voor extra'tjes en het groep 8-afscheid. Dit jaar willen we weer de volgende activiteiten ondersteunen:


 
  • De boekenweek en schoolbibliotheek
  • Schoolreisjes, excursies (bijv. naar Artis) en culturele uitstapjes (50% van het budget)
  • Daltondag(en)
  • Sinterklaas (cadeau en aankleding)
  • Het Kerstfeest (aankleding)
  • De Avondvierdaagse (kraampje en shirts)
  • Overige vieringen zoals het Suikerfeest en Koningsdag/spelen
  • Het afsluitende Zomerfeest

De ouderbijdrage
De Ouderraad beheert voor alle leerlingen elk jaar de vrijwillige ouderbijdrage en verzorgt en ondersteunt hiermee diverse jaarlijkse activiteiten die van de Waterkant de leukste school van heel Nederland maken!

Voor het komende schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op €70 voor groep 1 tot en met 7 en €40 voor groep 8 (dit is exclusief het zomerkamp voor groep 8). Dit bedrag is gebudgetteerd op de activiteiten in voorgaande jaren.
Alle ouders en verzorgers ontvangen in oktober een bericht via Parro met een betalingsverzoek. Ouders die dat kunnen missen, vragen we om een extra donatie te doen, of een hogere bijdrage te storten.
 In de loop van het schooljaar zullen we ook gerichte sponsoring doen om voor onze kinderen iets extra's te kunnen doen: zoals een lunch voor alle leerlingen tijdens de schoolreisjes.

Wij begrijpen dat de ouderlijke bijdrage niet voor iedereen betaalbaar is. Heeft u een stadspas, dan kunt u contact opnemen met Sandra Worst van de administratie. De Gemeente Amsterdam neemt dan deze kosten voor zijn rekening. Heeft u geen Stadspas, dan kunt u een kleinere bijdrage doen of betalen in termijnen. 

Jaarlijks maakt de OR een begroting die de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad moet goedkeuren. Er is een jaarlijkse kascontrole die wordt gedaan door een ouder en de directeur. Zowel in de begroting als de kascontrole kunnen alle ouders inzage krijgen. 


Namens alle leerlingen van De Waterkant: alvast heel veel dank voor uw bijdrage! Laten we er samen een mooi jaar van maken, voor elkaar… En vooral voor alle kinderen!!!

 
Lid worden of nog vragen? 
Heeft u nog vragen, wilt u lid worden van de OR of helpen met de organisatie van een bepaalde activiteit, mail dan naar or@dewaterkant.net. U kunt ook altijd een OR-lid persoonlijk aanspreken.

Introductie Ouderraad 2023.pdf