bg1

Antipestprotocol

De Waterkant is een Vreedzame School. Openstaan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen. Meer informatie over De Waterkant als Vreedzame School vindt u hier

In het algemeen leidt het programma tot positief sociaal gedrag van kinderen. Maar soms is het toch niet genoeg en is er meer nodig. Voor deze incidentele gevallen hebben wij een anti-pestprotocol ontwikkeld.

Antipestprotocol