Tussenschoolse opvang (TSO)

Tussenschoolse opvang (TSO)

Tussenschoolse opvang (overblijven)
Vanaf 1 augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van een overblijfvoorziening.

Er zijn kaders door ons schoolbestuur opgesteld waaraan de tussenschoolse opvang moet voldoen.
Scholen vullen de overblijfvoorziening verder samen in overleg met de ouders in. Ouders blijven hierbij verantwoordelijk voor de kosten van de overblijf.
Bij ons op school wordt de overblijf georganiseerd door (oud-)ouders. Voor alle kinderen bestaat de mogelijkheid om onder toezicht van overblijfkrachten gebruik te maken van de overblijfvoorziening.
De kinderen eten in hun eigen klas.
De overblijfkrachten zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag.
Het reglement en het kostenoverzicht krijgt u bij inschrijving van uw kind en aan het begin van ieder schooljaar.
Als een overblijfkind een keer niet op school zal overblijven (omdat u bijvoorbeeld thuis bent), meld dit dan aan de groepsleerkracht.

De kosten voor de overblijf zijn ongeveer € 1,00 per dag.
Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de overblijf.
De coördinatie is in handen van Marja Dijkman en Chanel Vredevoogd.
Zij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig op school van 11.30 – 13.00 uur.
glijbaan