Schooltijden

Schooltijden

De schooldeuren gaan een kwartier voor aanvang van de lessen, om 8.15 uur open. De kinderen van de kleutergroepen kunnen via de voordeur naar binnen en naar buiten, de andere kinderen gaan via de zijdeur. Om 8.30 uur er klinkt een bel en verzoeken wij u de school te verlaten. In het kader van de zelfstandigheid zijn wij van mening dat kinderen vanaf groep 5 alleen naar de klas kunnen gaan.

Na 8.30 uur moeten kinderen die te laat komen en anderen via de zijdeur binnenkomen, zodat de groepen geen last hebben van de deurbel.

Het is van belang dat uw kind op tijd in de klas is. Op die manier werkt u mee aan de goede gang van zaken op school en gaat er geen lestijd verloren. Ook het op tijd bij de school staan, als de school uitgaat, is erg belangrijk. De Waterkant bevindt zich aan het water en bij een drukke verkeersstraat. De kinderen verlaten de school in groten getale. De leerkracht is verantwoordelijk, maar om in een kort moment op een druk schoolplein een grote groep in de gaten te houden, is erg moeilijk. Als u door omstandigheden niet op tijd bij school kunt zijn, belt u dan de school zodat de leerkracht uw kind bij zich houdt totdat u er bent.

Op de Waterkant is beleid vastgesteld en vastgelegd op het gebied van frequent te laat komen. In dit document kunt u dat beleid terugvinden.

Als uw kind ziek is, meldt u dit telefonisch (020-6120122) vóór het begin van de lessen of aan de groepsleerkracht. Iedere ochtend controleren wij of alle leerlingen aanwezig zijn. Als leerlingen niet zijn afgemeld, bellen we naar huis.

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
ochtend 08.30-11.45 08.30-11.45 08.30-12.00 08.30-11.45 08.30-11.45
middag 12.45-14.45 12.45-14.45 12.45-14.45 12.45-14.45