Schoolgids, -plan, -ondersteuningsprofiel

Schoolgids, schoolplan, protocollen en ondersteuningsprofiel

Iedere basisschool maakt een schoolgids, schoolplan en een schoolondersteuningsprofiel. Daarnaast worden er verschillende protocollen gehanteerd.

In de schoolgids staat veel praktische informatie over bijvoorbeeld: inschrijving, e-mailadressen, schooltijden, (buiten)activiteiten, het daltononderwijs en de gebruikte lesmethodes en de ouderbijdrage. De schoolgids wordt jaarlijks vernieuwd.

De schoolgids 2016-2017 kan hier gedownload worden.

In het schoolplan staat onze visie op het gebied van onderwijs, maar ook onze plannen en doelstellingen voor de komende jaren. Het schoolplan wordt iedere vier jaar opnieuw opgesteld, de voortgang wordt regelmatig geƫvalueerd en indien nodig wordt het plan bijgesteld.

Het schoolplan ligt voor iedereen ter inzage bij de schoolleiding.

De scholen die vallen onder Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste schoolondersteuningsprofiel (SOP) geschreven en vastgesteld.

Afgesproken is dat alle scholen in januari 2017 een nieuw SOP (in een door het SWV Amsterdam Diemen vastgesteld format) opgenomen hebben op hun website. De Waterkant heeft dit SOP opgesteld, het concept ligt ter advisering bij de MR. U kunt het concept SOP van deze pagina downloaden.

In protocollen worden afspraken van de school vastgelegd, die gelden in specifieke situaties. Zo is er een protocol over schorsing vastgesteld, dat in de schoolgids terug te vinden is.

Het protocol rond grensoverschrijdend gedrag kunt u hier downloaden.

Ten slotte vindt u op deze pagina de werkwijze van de Waterkant als het gaat om het schooladvies.