Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Er is een medezeggenschapsraad bestaande uit ouders en leerkrachten. Om de twee jaar kiezen de ouders en leerkrachten de leden.
De medezeggenschapsraad praat over alle zaken die de school aangaan. De MR geeft advies over plannen van de school; in sommige gevallen is instemming van de raad vereist.
De raad probeert er voor te zorgen, dat ouders, leerlingen en personeel weten wat er op school gebeurt en dat het onderlinge overleg in de school goed verloopt.
De MR vergadert ongeveer één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar.

Samenstelling van de MR
De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten.

Voorzitter: Stephen Deul
Penningmeester: Mirjam Reijntjens
Overige leden: Mandy Pieper, Shenay Cemek, Yvette Slot, Noortje Rodenhuis
De directeur adviseert de MR en vertegenwoordigt het bestuur.
In elk even jaar vinden verkiezingen plaats. Dat betekent dat
in november 2018 een nieuwe MR zal worden gekozen.

Hieronder een overzicht van de notulen van de meest recente vergaderingen.
Notulen MR vergadering 20 maart 2018
Notulen MR vergadering 20 maart 2018 - 2
Notulen MR vergadering 26 juni 2017
Notulen MR vergadering 17 mei 2017
Notulen MR vergadering 12 april 2017


MR-Jaarverslag-2015-2016

Notulen MR 08-02-2017

Notulen mr 23-01-2017