Buitenschoolse opvang (BSO)

Voor- en naschoolse opvang
Scholen zijn per 1 augustus 2007 verantwoordelijk voor het aanbieden van buitenschoolse opvang.
Ons bestuur AWBR heeft hiervoor kaders BSO opgesteld. U kunt zich aanmelden bij onderstaande instellingen:

Kidtopia | Marcantilaan 499 | tel: 486 87 92 | www.kidtopia.nl | info@kidtopia.nl
Smallsteps Bilderdijkpark | Bilderdijkpark 4B | tel: 612 82 14 | www.smallsteps.nl
ASV Bilderdijkpark | Bilderdijkpark 10 | tel: 616 60 02 | www.bilderdijkpark.nl
Kinderopvang De Liefde | Bilderdijkstraat 27 | tel: 752 76 19 | www.kinderopvangdeliefde.nl
Wereldkids | www.kindercentrumwereldkids.nl/naschoolse-opvang | info@wereldkidsamsterdam.nl
Combiwel voor kinderen Kindcentrum de Potgieter | Potgieterstraat 34 | tel: 020 577 11 33 | www.combiwelvoorkinderen.nl

De volgende organisaties organiseren naschoolse activiteiten:
ASV Bilderdijkpark | Bilderdijkpark 10 | tel: 616 60 02 | www.bilderdijkpark.nl
Combiwel | Marcel Bosse | tel: 020-612 62 64 www.combiwel.nl | Brochure

Klik hier voor inschrijving naschoolse activiteiten

Als u van de voor- en/of naschoolse opvang gebruik wilt maken, dient u zelf met de instanties contact op te nemen.