AWBR

AWBR

Schoolbestuur AWBR
Onze school maakt, samen met 16 andere Amsterdamse openbare basisscholen in stadsdeel West, sinds 1 augustus 2007 onderdeel uit van Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), stichting voor openbaar primair onderwijs. Met de oprichting van deze stichting is het openbaar onderwijs in het stadsdeel volledig verzelfstandigd. De stichting heeft 1 bestuurder en een Raad van Toezicht met 5 leden.

De bestuurder wordt ondersteund door een bestuursbureau dat bestaat uit 10 stafmedewerkers. De bestuurder wil graag aan alle belanghebbenden laten weten op welke wijze tegen onderwijs aangekeken wordt en ook wat de resultaten zijn. Daartoe wordt jaarlijks een jaarverslag gemaakt, dat via de website www.awbr.nl toegankelijk is.

Aan het stadsdeel wordt zowel de begroting als het financieel jaarverslag voorgelegd. De overheid blijft wettelijk gezien altijd voor een deel verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. Daarom is het van belang dat zij goed zicht houdt op de wijze waarop aan het openbaar onderwijs wordt vormgegeven. In dat kader is door stadsdeel West een toezichtcommissie samengesteld, die bestaat uit raadsleden.

AWBR heeft voor iedereen met wie zij samenwerkt vijf zekerheden geformuleerd:

1) AWBR scholen communiceren open, effectief en transparant. Dat doen wij regelmatig en op basis van respect en vertrouwen.
2) Onze leerkrachten brengen de ontwikkeling van uw kind regelmatig in kaart en bespreken dit met u.
3) Onze scholen staan voor de uitgangspunten van het openbaar onderwijs
4) School en ouders delen de verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling van uw kind.
5) De eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs aan uw kind ligt bij de schoolleiding.

Bezoekadres:
De Baarsjesweg 224 | 1058 AA Amsterdam | Telefoonnummer 020-5150440 | e-mail: info@awbr.nl | website: www.awbr.nl
AWBR is een jonge (sinds 2007) en ambitieuze stichting. We hebben als motto: ondernemend in onderwijs. Wij geven onderwijs dat past bij de omgeving van de school en dat past bij de tijd. Wensen en meningen van ouders vormen een belangrijke bron voor nieuwe ontwikkelingen op onze scholen. U leest het: we zien u als belangrijke partner.

AWBR stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar scholen: op het gebied van kwaliteit van lesgeven, leerprestaties, omgaan met elkaar en leeromgeving. Een AWBR school heeft kwaliteit en een AWBR-school blijft zich voortdurend verbeteren. U zult deze kenmerken terug vinden in de school van uw kind. Anne de Visch Eybergen - Bestuurder AWBR